Temas PFG-TFG. Grao en Arquitectura. Curso 2019-20

2019-20_Taller A_1

2019-20_Taller B_2

2019-20_Taller C_3

2019-20_Taller D_4

Todos os talleres, 1,2 3 e 4, comezarán o tema no primeiro cuadrimestre.

A primeiros de setembro convocarase unha reunión de presentación dos temas e porteriormente publicarase un formulario para a selección dos temas polo alumnado. O medio de difusión é esta web.