Grao en Estudos de Arquitectura

INFORMACIÓN SOBRE OS NOVOS PLAN DE ESTUDOS

Graduado o Graduada en Estudos de Arquitectura por la Universidad de A Coruña.

BOE 9.12.2015 Publicación do plano de estudos Graduado en Estudos de Arquitectura

DOGA 2.12.2015 Publicación do plano de estudos Graduado en Estudios de Arquitectura

única titulación que da acceso ao Máster Universitario en Arquitectura que habilita para a exercicio da profesión regulada de Arquitecto.

Memoria aprobada polo Consello de Universidades

Acceso e admisión de estudiantes

Grao_Estrucgeneral

TRADUCIÓN AO INGLÉS DA TITULACIÓN E PUBLICACIÓN NO EUR_LEX (BOLETÍN OFICIAL DA COMUNIDADE EUROPEA) DO RECOÑECEMENTO DAS TITULACIÓNS DA ETSAC