Grao en Estudos de Arquitectura

INFORMACIÓN SOBRE OS NOVOS PLANES DE ESTUDOS

Graduado o Graduada en Estudos de Arquitectura pola Universidad de A Coruña
BOE 9.12.2015 Publicación do plano de estudos Graduado en Estudos de Arquitectura
DOGA 2.12.2015 Publicación do plano de estudos Graduado en Estudios de Arquitectura
única titulación que da acceso ao Máster Universitario en Arquitectura que habilita para a exercicio da profesión regulada de Arquitecto.
Memoria aprobada polo Consello de Universidades
Acceso e admisión de estudiantes
Planificación das ensinanzas

Grao_Estrucgeneral
Calendario de implantación
Reglamento do Traballo de Fin de Grado 
Condicións para a realización do TFG

Tradución ao inglés da titulación e publicación no Eur_Lex (Boletín Oficial da Comunidade Europea) do recoñecemento das titulacións da ETSAC