Calidade

Informes de Autoavaliación

MESTRADO UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA

GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA

IFORMES DE AVALIACIÓN PARA A RENOVACIÓN DA ACREDITACIÓN

 

O presente informe de autoavaliación elaborouse seguindo as directrices do Programa de Avaliación Institucional (PAI) da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA), e de acordo co contrato asinado pola nosa universidade con esta axencia.

Ao longo do proceso contouse coa axuda e a supervisión da Unidade Técnica de Avaliación da Universidade da Coruña.

Ensino avaliado: Arquitectura ETS
Universidade: Universidade da Coruña
Responsable: José González-Cebrián Tello
Enderezo: Campus da Zapateira s/n. 15071, A Coruña
Teléfono: 981 167 000

Click nesta ligazón para descargar o documento