Goberno

Dacordo co disposto no Regulamento de Réxime Interno, aprobado polo Consello de Goberno da Universidade da Coruña o 15 de maio de 2007, o goberno da Escola correspóndelle á Xunta de Escola e a un/unha director/a que estará asistido nas súas funcións por un equipo de dirección formado polo/a subdirector/a-xefe/a de estudos, outros/as subdirectores/as, se é o caso, e o/a secretario/a.

Equipo de dirección

Director
Miguel Abelleira Doldán | direccion.etsac@udc.gal

Secretaria e Responsable de Calidade
Estefanía López Salas | secretaria.academica.etsac@udc.gal

Subdirector de Infraestruturas e Xefe de Estudos
José Manuel Bermúdez Graíño | subdireccion.xefaturadeestudos.etsac@udc.gal

Subdirectora de Mobilidade e Relacións Internacionais
Patricia Alonso Alonso | subdireccion.rrii.etsac@udc.gal

Subdirector de Cultura
Ricardo Sánchez Lampreave | subdireccion.cultura.etsac@udc.gal


Comisións


Comisión Permanente

É unha comisión en que a Xunta de Escola delega as funcións que especifica o regulamento da Escola. Correspóndelle, entre outros labores, o nomeamento das restantes comisións, propor a orde do día da Xunta de Escola, informar do orzamento anual, elaborar a política académica do centro de acordo coas liñas aprobadas pola Xunta, e aprobar os calendarios de exames e os horarios de aulas.

Presidencia:
Abelleira Doldán, Miguel
Subdireccións:
Bermúdez Graíño, José Manuel
Alonso Alonso, Patricia
Sánchez Lampreave, Ricardo
Secretariado:
López Salas, Estefanía
Dez membros do profesorado en representación das áreas de coñecemento:
Composición Arquitectónica: Agrasar Quiroga, Fernando
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón; Raya de Blas, Antonio
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis; López Chao, Vicente
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Martín Gutiérrez, Emilio
Matemática Aplicada: Otero Piñeiro, María Victoria
Proxectos Arquitectónicos: Crespo González, Cristóbal; Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
Sete representantes do alumnado:
Nolasco Cortiñas, Víctor
Riveiro Rivas, Jordi
Talegón Balseiro, Iván
Torreiro Carro, Alba
Cousillas Carrera, Valeira Oliva
Vázquez Abelenda, Noelia
Pérez Mosteiro, Eva
Un representante do PAS:
Carballal Graña, Susana


Comisión Docente

É a comisión responsable de coordinar e supervisar a metodoloxía didáctica e o rendemento dos docentes, estudar e informar das solicitudes de revisión de exame así como coordinar e mais supervisar os asuntos e as actividades docentes do centro.

Director:
Abelleira Doldán, Miguel
Subdirección e xefatura de estudos:
Bermúdez Graíño, José Manuel
Direccións e/ou coordinacións das áreas:
Composición Arquitectónica: Agrasar Quiroga, Fernando
Construcións Arquitectónicas: Pendente de confirmación
Expresión Gráfica Arquitectónica: Hermida González, Luis
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Martín Gutiérrez, Emilio
Proxectos Arquitectónicos: Prieto López, Juan Ignacio
Urbanística e Ordenación do Territorio: Conde García, Jesús
Tres representantes do alumnado:
Torreiro Carro, Alba; Vázquez Abelenda, Noelia; Vidal Araujo, Rosana
Un representante do PAS:
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado:
López Salas, Estefanía


Comisión Económica

É a encargada de velar polos asuntos económicos do centro, de investimentos e patrimoniais, de supervisar a xestión económica, os estados das contas e a liquidación anual, previamente á súa aprobación pola Comisión Permanente.

Dirección:
Abelleira Doldán, Miguel
Subdirección e xefatura de estudos:
Bermúdez Graíño, José Manuel
Un membro do profesorado en representación de cada área
Composición Arquitectónica: Louzao Martínez, Xabier
Construcións Arquitectónicas: Hermo Sánchez, Víctor
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Rodríguez Seijo, José Manuel
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: Muñiz Gómez, Santiago
Proxectos Arquitectónicos: Mesejo Conde, Mónica
Urbanística e Ordenación do Territorio: García Fontán, Cristina
Tres representantes do alumnado:
López Ferreira, Lidia; Picallos Alló, Olalla; Cousillas Carrera, Valeria Oliva
Responsable de asuntos económicos:
Lestón Lestón, Dolores
Secretariado:
López Salas, Estefanía


Comisión de Cultura

É a responsable da organización e da coordinación das actividades culturais do centro.

Dirección:
Abelleira Doldán, Miguel
Un membro do profesorado en representación de cada área:
Composición Arquitectónica: Río Vázquez, Antonio
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Expresión Gráfica Arquitectónica: Lorenzo Durán, Margarita
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: López César, Isaac
Proxectos Arquitectónicos: Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio: López González, Cándido Jaime
Tres representantes do alumnado:
Gómez Gómez, Brais; Millán Pena, Águeda; Nolasco Cortiñas, Víctor
Un representante do PAS:
Fernández Janeiro, Cristina


Comisión de Biblioteca

Ten como misión desenvolver a política de adquisicións e o funcionamento da biblioteca do centro, así como da mediateca, a videoteca, o arquivo histórico etc.

Dirección:
Abelleira Doldán, Miguel
Dirección da biblioteca:
Sanjuan Pedreira, María Araceli
Un membro do profesorado en representación de cada área:
Composición Arquitectónica: Paz Agras, Luz
Construcións Arquitectónicas: Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Expresión Gráfica Arquitectónica: Fernández-Gago Longueira, Paula
Matemática Aplicada: Cuéllar Cerrillo, Nuria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas: López César, Isaac
Proxectos Arquitectónicos: López Bahút, Emma
Urbanística e Ordenación do Territorio: Gallego Picard, Pablo
Catro representantes do alumnado:
Cousillas Carrera, Valeria Oliva; Gómez Gómez, Brais; Nolasco Cortiñas, Víctor; Muñíz Loira, David
Un membro do PAS:
Carballal Graña, Susana


Comisión de Validacións

Encárgase de estudar as distintas solicitudes de validación de estudos nacionais ou estranxeiros e de levar á Reitoría a correspondente proposta de validación.

Dirección:
Abelleira Doldán, Miguel
Subdirección e xefatura de estudos:
Bermúdez Graíño, José Manuel
Un membro do profesorado en representación de cada área:
Composición Arquitectónica: Caridad Graña, Juan Antonio
Construcións Arquitectónicas: Antelo Tudela, Enrique
Expresión Gráfica Arquitectónica: Pernas Alonso, Inés
Matemática Aplicada: Otero Piñeiro, Victoria
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras: Martín Gutiérrez, Emilio
Proxectos Arquitectónicos: Pedrós Fernández, Óscar
Urbanística e Ordenación do Territorio: Rodríguez Álvarez, Jorge
Dous representantes do alumnado:
Pérez Mosteiro, Eva; Sánchez García, Ana
Xefatura dos servizos administrativos:
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado:
López Salas, Estefanía


Comisión de Normalización Lingüística

Ten como finalidade a de incentivar o emprego do galego en distintos ámbitos da vida universitaria: traballos de investigación, docencia, actividades de dinamización…

Coordinación:
Vázquez Mosquera, Xosé Manuel
Representante do PDI:
García Requejo, Zaida
Representante do PAS:
Carballal Graña, Susana
Representante do alumnado:
Sánchez García, Ana


Comisión de Calidade

Dirección (Presidencia):
Abelleira Doldán, Miguel
Secretariado e responsable de calidade da ETSAC (Vicepresidenta):
López Salas, Estefanía
Responsable das titulacións de Grao en Arquitectura e Grao en Estudos de Arquitectura:
Bermúdez Graíño, José Manuel
Responsable do Grado en Paisaxe:
Caridad Graña, Juan
Coordinador/a do Mestrado en Arquitectura:
Creus Andrade, Juan José
Coordinador/a do Mestrado de Rehabilitación Arquitectónica:
Freire Tellado, Manuel José
Coordinador/a do Mestrado en Desafío das Cidades:
Vázquez Mosquera, Xosé Manuel
Dous representantes do PDI:
Castro García, Óscar; Rodríguez Álvarez, Jorge
Dous representantes do alumnado:
Picallos Alló, Olalla; Vázquez Abelenda, Noelia
Un representante do PAS:
Carballal Graña, Susana


Tribunal de Avaliación por Compensación

Dirección:
Abelleira Doldán, Miguel
Suplencia:
Sánchez Lampreave, Ricardo
Secretariado:
López Salas, Estefanía
Suplencia 1:
Vázquez Rodríguez, José Antonio
Suplencia 2:
Otero Piñeiro, María Victoria
Actuarán no caso de titulacións de Grao ou Mestrado os seus coordinadores/as:
Coordinador/a do Grao en Estudos de Arquitectura:
Bermúdez Graíño, José Manuel
Coordinador/a Mestrado en Arquitectura:
Creus Andrade, Juan José
Coordinador/a Mestrado en Arquitectura da Paisaxe:
Caridad Graña, Juan
Coordinador/a Mestrado en Rehabilitación Arquitectónica:
Freire Tellado, Manuel José
Coordinador/a Mestrado en Desafío das Cidades:
Vázquez Mosquera, Xosé Manuel
Tres vogais do profesorado:
Titulares: Pernas Alonso, Inés; Gallego Picard, Pablo; Fernández Albalat Ruiz, Andrés
Suplentes: Caridad Graña, Juan; Rodríguez Cheda, José Benito; Aragón Fitera, Jorge
Un vogal PAS:
Titular: Fernández Janeiro, Cristina. Suplente: –
Un  vogal do alumnado por cada nivel de estudos:
Grao
Titular: Picallos, Alló, Olalla. Suplente: Torreiro Carro, Alba
Mestrado
Titular: Vázquez Abelenda, Noelia. Suplente: Domínguez Calvo, Manuel


Comisión Académica do Mestrado Universitario en Arquitectura

Dirección (Presidencia):
Abelleira Doldán, Miguel
Coordinador/a do título (Vicepresidencia):
Creus Andrade, Juan José
Subdireción xefatura de estudos (Vogal):
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogais das áreas de coñecemento:
Composición Arquitectónica
Titular: Agrasar Quiroga, Fernando. Suplente: Blanco Lorenzo, Enrique
Construcións Arquitectónicas
Titular: Quintáns Eiras, Carlos. Suplente: Pendente de confirmación
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
Titular: Martín Gutiérrez, Emilio. Suplente: Suárez Riestra, Félix
Proxectos Arquitectónicos
Titular: Prieto López, Juan Ignacio. Suplente: Crespo González, Cristóbal
Urbanismo e Ordenación do Territorio
Titular: Conde García, Jesús. Suplente: López González, Cándido Jaime
Representantes do alumnado:
Picallos Alló, Olalla; Vázquez Abelenda, Noelia.
Xefatura da administracción da ETSAC:
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado:
López Salas, Estefanía


Comisión Académica do Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

Dirección (Presidencia):
Abelleira Doldán, Miguel
Coordinador/a do título (Vicepresidencia):
Freire Tellado, Manuel José
Subdireción xefatura de estudos (Vogal):
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogais das áreas de coñecemento:
Composición Arquitectónica
Titular: Paz Agras, Luz. Suplente: Louzao Martínez, Xabier
Construcións Arquitectónicas
Titular: Garitaonaindía de Vera, José Ramón. Suplente: Raya de Blas, Antonio
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
Titular: Martín Gutiérrez, Emilio. Suplente: Suárez Riestra, Félix
Expresión Gráfica Arquitectónica
Titular: Tarrío Carrodeguas, Santiago. Suplente: López Chao, Vicente
Representante do alumnado:
López Ruibal, Estefanía
Xefatura da administracción da ETSAC:
López-Cortón Díaz, Beatriz
Secretariado:
López Salas, Estefanía


Comisión de Coordinación Interuniversitaria do Grao en Paisaxe (CCIGP)

Director/a da ETSAC (UDC):
Abelleira Doldán, Miguel
Coordinador/a do título (UDC):
Caridad Graña, Juan
Coordinador/a do título (USC):
Iglesias Díaz, Isabel
Director/a da EPS de Enxeñaría (USC):
Cuesta García, Tomás
Subdirección de Calidade da EPS de Enseñaría (USC):
Fernández Vidal, Xosé Ramón
Responsable de Calidade da ETSAC (UDC):
López Salas, Estefanía


Comisión Académica do Grao en Paisaxe

Dirección ETSAC (Presidencia):
Abelleira Doldán, Miguel
Coordinador/a do título:
Caridad Graña, Juan
Subdirección xefatura de estudos:
Bermúdez Graíño, José Manuel
Responsable de Calidade da ETSAC:
López Salas, Estefanía
PDI da titulación en representación das áreas implicadas:
Expresión Gráfica Arquitectónica
Hermida González, Luis
Matemáticas
Cuéllar Cerrillo, Nuria
Construcciones Arquitectónicas
Santos Vázquez, Ángeles
Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estructuras
Aragón Fitera, Jorge
Composición Arquitectónica
Pérez Sánchez, Yolanda
Proxectos Arquitectónicos
Rodríguez Blanco, Emilio
Urbanística e Ordenación do Territorio
Rodríguez Álvarez, Jorge
Representante do PAS:
López-Cortón Díaz, Beatriz
Representantes do alumnado:
Vázquez Rosales, Victoria Valentina; Vilanova Dadín, Hío