PRÁCTICAS EXTERNAS ETSAC

obradoiroorientaciónlaboral_1


 

EQUIPO TEAMS PARA INFO ACTUALIZADA.

preme no logo para acceder ou solicitar acceso ao equipo de TEAMS


Charla de la FUAC sobre Prácticas Remuneradas.


Cuestions previas.

 • A ETSA establece as prácticas extracurriculares como unha actividade de complemento formativo . Así o estudantado pode obter ECTS cun recoñecemento máximo de 6 , sempre e cando o alumnado e empresa cumpran o percorrido que figura desenrolado nesta web.
 • Pode realizar as prácticas todo o estudantado da UDC que superaran o 50% de créditos para títulos de grao (incluíndo toda a formación básica) e o 25% para mestrados. Estas prácticas teñen carácter voluntario durante o período de formación aínda que non estean incluídas nos plans de estudo.
 • O estudantado pode solicitar a súa inclusión no Suplemento Europeo do Título.
 • Ao ser remuneradas a entidade colaboradora ten a obriga de dar de alta e cotizar á Seguridade Social (sen bonificación).
 • A relación laboral da empresa co estudantado enmárcase nun marco regulatorio que pode ser cambiante. Aclarar entón que a escola non actúa como empleadora ou xestoría laboral.  A nosa labor é académica ao comprobar que as prácticas poden considerarse complemento formativo.
 • En resumo: debe separarse o que hai que facer para contratar a alguén en prácticas do que hai que facer para que esas prácticas computen como ECTS.
 • Os impresos a utilizar están nesta ligazón.

Ofertas de empresas e Organismos:

OFERTAS PUBLICADAS NA WEB DA ETSAC:

 • OFERTAS EN VIGOR
  • ESTUDIO DE ARQUITECTURA EN A CORUÑA
   • CONTACTO: correo@crecenteasociados.com
   • PERFIL Y CARACTERÍSTICAS:
    • Estudio de arquitectura centrado en proyectos de rehabilitación y reforma de edificios de interés patrimonial para uso turístico.
    • Las prácticas se desarrollarían en el estudio ubicado en A Coruña.
    • Duración inicial 3 meses (300h).
    • Las condiciones serían lo que marca el convenio 80% SMI.
    • Imprescindible manejo de Autocad y Sketchup. Conocimiento mínimo del CTE. Se valorará también el conocimiento de otros programas como Office, QGIS, Photoshop, Illustrator, Presto.
    • Horario (julio/agosto): L-J 8:00-14:30h y 15:30-18:00 V 8:00-14:30h. Horario (media jornada): L-V 9:30-13:30h.
  • CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS MODULARES EN MADERA UBICADA EN PONTEVEDRA
   • CONTACTO: Alejandro J. Bacelo ( abacelo@enpezas.es )
   • PERFIL Y CARACTERÍSTICAS:
    • Empresa constructora centrado en proyectos de vivienda de ECCN en estructura de madera, la cual dispone de departamento de proyectos integrado en la empresa.
    • Las prácticas se desarrollarían en las instalaciones de la empresa ubicada en la localidad de O Porriño.
    • Duración inicial 3 meses con posibilidad de prórroga y posterior incorporación a plantilla de la empresa.
    • Las condiciones serían lo mínimo que marca el convenio >80% SMI, pudiendo valorar otros porcentajes superiores en función de la aportación del perfil de la persona candidata.
    • Se valorará manejo de Revit, Sketchup, Autocad, Presto… etc.. siendo en todo caso imprescindible la iniciación en los anteriores programas.
    • Horario: L-J 8:30-13:30h y V 8:30-13:30h.
 • OFERTAS REMATADAS
  • EMPRESA DE “SOLUCIONES INTEGRALES PARA EQUIPACIÓN DE ESPACIOS” EN A CORUÑA.
   • CONTACTO:   Persona encargada de materiales innovadores  adrianareguera@tattoocontract.com
   • PERFIL Y CARACTERÍSTICAS:
    • Conocimientos: Excel, Autocad, Materiales de construcción
  • SANTOS.
   • CONTACTO: Vanessa Agrelo.  ( vagrelo@santos.es )
   • PERFIL Y CARACTERÍSTICAS (DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA):
    • Empresa fabricante de mobiliario de cocina, ahora inmersa en reformas de instalaciones así como de construcción de otras nuevas..
    • Las prácticas se desarrollarían en las instalaciones centrales de la empresa, ubicadas en Lg. Camporrapado, 15882 Boqueixón (área de influencia/limítrofe de Santiago de Compostela)
    •  Las condiciones serían lo mínimo que marca el convenio >80% SMI, pudiendo valorar otros porcentajes superiores en función de la aportación del perfil candidato.
    •  Horario de trabajo a convenir.
  • ESTUDIO EN PONTEVEDRA
   • CONTACTO: María ( mariapierres@coag.es )
   • PERFIL Y CARACTERÍSTICAS:
    • Estudio de Arquitectura centrado en proyectos de vivienda tanto nueva como de rehabilitación.
    • Las prácticas se desarrollarían en las instalaciones del estudio ubicado en la localidad de Marín en régimen de media jornada (horario a convenir). Duración inicial 3 meses.
    •  Las condiciones serían lo mínimo que marca el convenio >80% SMI, pudiendo valorar otros porcentajes superiores en función de la aportación del perfil de la persona candidata.
    •  Se valorará manejo de herramientas BIM, programas certificación energética, mediciones, etc.. no siendo en todo caso imprescindible.
  • Publicación de OFERTA: 20/07/2020  Oferta de práctica/s para colaborar co equipo da 35th PLEA CONFERENCE SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
  • Publicación de OFERTA: 30/06/2020 oferta COHOUSING

OFERTAS PUBLICADAS NA FUAC.

NOTA: Se na lista hai algunha oferta que te interese, pero rematou o periodo de inscrición. Podes contactar coa FUAC para que o consulten.

FUAC. Ofertas de Prácticas e Emprego. Titulados – Grao en Estudos de Arquitectura (udc.es) (inscrición ata 13/05)

FUAC. Ofertas de Prácticas e Emprego. Titulados – Grao en Estudos de Arquitectura (udc.es) (inscrición ata 10/05)

FUAC. Ofertas de Prácticas e Emprego. Titulados – Grao en Estudos de Arquitectura (udc.es) (inscrición ata 10/05)

FUAC. Ofertas de Prácticas e Emprego. Totilados – Grao en Estudos de Arquitectura (udc.es) (inscrición ata 06/05)

FUAC. Ofertas de Prácticas e Emprego. Grao en Estudos de Arquitectura (udc.es) (inscrición ata 04/05)

FUAC. Ofertas de Prácticas e Emprego. Grao en Estudos de Arquitectura (udc.es)  (inscrición ata 04/05)

Titulados en Arquitectura/ Grao en Estudos de Arquitectura/ Grao en Arquitectura

Grao en Estudos de Arquitectura/Grao en Arquitectura Técnica en LALÍN (inscripción ata 26/03)

Grao en Arquitectura/ Grao en Estudos de Arquitectura/Grao en Arquitectura Técnica en A CORUÑA (inscripción ata 26/04)

Titulados en Arquitectura/ Grao en Arquitectura/ Grao en Estudos de Arquitectura en CARBALLO (inscripción ata 13/04)

Estudantes de Grao en Arquitectura/ Grao en Estudos de Arquitectura en CARBALLO (inscripción ata 13/04)

Grao en Estudos de Arquitectura (estudantes) (inscripción ata 14/03/2021)

Grao en Estudos de Arquitectura (inscripción ata 14/03/2021)

Oferta en A Coruña (só para estudantes) (incripción ata o 04/03/2021)

Colaboración en labores de deseño, delineación, redacción de documentos, levantamentos e visitas a obra.

Colaboración no desenvolvemento de proxectos básicos e de execución para RETAIL e obras residenciais, e seguimento da execución dos traballos. (ata 28/04/2021)

Oferta en Santiago de Compostela (plazo límite de inscripción08/02/2021)

Oferta en Cambre (plazo límite de inscripción 09/02/2021)

Oferta en Coruña (plazo límite de inscripción 09/02/2021)

 


 

Loading...

Loading…

 

Loading...

Loading…


 • CHECKLIST DE AXUDA PRÁCTICAS EXTERNAS:

preme na imaxe para abrila


Ligazón para comprobación da sinatura do convenio da empresa

Nota: é probable que a actualización dos convenios asinado non sea en tempo real.

 


 • INFORMACIÓN XERAL:
  • Coordinador: Santiago Pintos Pena
  • Contacto: practicas.externas.etsac@udc.es
  • Atención presencial: NON DISPOÑIBLE POLA SITUACIÓN DA COVID.
  • Atención non presencial: correo-e ou equipo TEAMS

 • DEFINICIÓN, NATUREZA E CARACTERES DAS PRÁCTICAS EXTERNAS.
  • Artigo 5 Regulamento de Prácticas Externas UDC. MODALIDADES
   • a) Prácticas externas curriculares, que se configuran como materias dun plan de estudos concarácter obrigatorio ou optativo.
   • b) Prácticas externas extracurriculares que se realizan con carácter voluntario durante o período de formación e que, aínda tendo o mesmo obxectivo que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plan de estudos. Non obstante serán recollidas no suplemento europeo ao título segundo a normativa vixente.
  • Artigo 2. “Real decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios.
   1.  As prácticas académicas externas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlles a estes aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que os preparen para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa capacidade de emprendemento.
   2. Poderanse realizar na propia universidade ou en entidades colaboradoras, tales como, empresas, institucións e entidades públicas e privadas no ámbito nacional e internacional.
   3. Dado o carácter formativo das prácticas académicas externas, da súa realización non derivarán, en ningún caso, obrigas propias dunha relación laboral nin o seu contido poderá dar lugar á substitución da prestación laboral propia de postos de traballo.
   4. Así mesmo, e no caso de que ao finalizar os estudos o estudante se incorporase ao cadro de persoal da entidade colaboradora, o tempo das prácticas non computará para os efectos de antigüidade nin eximirá do período de proba, salvo que no oportuno convenio colectivo aplicable estivese expresamente estipulado algo distinto.
   5. No ámbito das administracións públicas, entidades de dereito público e demais organismos públicos, a realización nos ditos organismos das prácticas académicas externas non poderá ter a consideración de mérito para o acceso á función pública nin será computada para os efectos de antigüidade ou recoñecemento de servizos previos

 


RR para adaptar el procedimiento de las prácticas curriculares e extracurric.

Anuncio GL [pdf]

Anuncio ES [pdf]


Contexto normativo, educativo, institucional e miscelanea. 


RR para adaptar el procedimiento de las prácticas curriculares e extracurric.

Anuncio GL [pdf]

Anuncio ES [pdf]