Regulamentos

Regulamento de Réxime Interno da ETSAC
(Consello de Goberno da Universidade, 15.05.2007)

Regulamento do Traballo Fin de Grao
(B2.TFG 6 ECTS) Grao en Estudos de Arquitectura (no habilitante) (Xunta de Escola, 21-12- 2021)

Regulamento do Traballo Fin de Mestrado
(B2M.PFC 30 ECTS) Mestrado Universitario en Arquitectura (habilitante) (Xunta de Escola, 19-10-2020)

Regulamento do Traballo Fin de Mestrado
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Xunta de Escola, 18-05-2015)

Regulamento do Traballo Fin de Grao
Grao en Paisaxe (Xunta de Escola, 30-07-2021)

Acceso a normativa xeral da UDC