Regulamentos

Regulamento de avaliación por compensación Aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 29 de setembro de 2011 e modificado na sesión do 24 de setembro de 2013.

 

 Acceso a información xeral da  UDC