Regulamentos

Regulamento de Réxime Interno da ETSAC
(Consello de Goberno da Universidade, 15.05.2007)

Regulamento do Proxecto Fin de Carreira
(ARQ) Plano antigo Arquitecto (habilitante)

Regulamento do Proxecto Fin de Grao
(B1.PFG 30 ECTS) Grao en Arquitectura (habilitante) (Xunta de Escola, 9-7-2018)

Regulamento do Traballo Fin de Grao

(B2.TFG 6 ECTS) Grao en Estudos de Arquitectura (no habilitante) (Xunta de Escola, 21-12- 2021)

Regulamento do Proxecto Fin de Carreira

(B2M.PFC 30 ECTS) Máster Universitario en Arquitectura (habilitante) (Xunta de Escola, 19-10-2020)

Regulamento do Traballo Fin de Grao
Grao en Paisaxe (Xunta de Escola, 30-07-2021)

Acceso a normativa xeral da UDC