Mobilidade

  • Coordinadora: Zaida García Requejo
  • Contacto: erasmus.etsa@udc.es
    Atención presencial: Luns 13-14h e Venres 11-12h, despacho de dirección

MOBILIDADE INTERNACIONAL

ETSAC
Requisitos mobilidade ETSAC
Documento de recoñemento ETSAC
Pasos a seguir para solicitar unha mobilidade

UDC (enlace á páxina web da ORI UDC)
Reuglamento mobilidade UDC
Requisitos lingúísiticos UDC
Recomendacións ao estudante ERASMUS
Normativa de Xestión Académica UDC
Formularios de Mobilidade UDC

MOBILIDADE SICUE

UDC (enlace á páxina web SICUE UDC)

ESTUDANTES INCOMING

ETSAC
Welcome | Benvida | Bienvenida

CALIDADE

2018-19 Memoria de Mobilidade da ETSAC