Mobilidade

Coordinadora: Zaida García Requejo

Contacto: mobilidade.etsac@udc.es
Atención con cita previa: Martes 12 a 13 e Xoves de 14 a 16

MOBILIDADE INTERNACIONAL

ETSAC
Requisitos mobilidade ETSAC
Documento de recoñemento ETSAC
Pasos a seguir para solicitar unha mobilidade
UDC (enlace á páxina web da ORI UDC)
Reuglamento mobilidade UDC
Requisitos lingúísiticos UDC
Recomendacións ao estudante ERASMUS
Normativa de Xestión Académica UDC
Formularios de Mobilidade UDC

MOBILIDADE SICUE

UDC (enlace á páxina web SICUE UDC)

ESTUDANTES INCOMING

ETSAC
Welcome | Benvida | Bienvenida

CALIDADE

2018-19 Memoria de Mobilidade da ETSAC