Reservas de espazos aceptadas na ETSAC (en probas)

Mostránse as reservas aceptadas para as datas sinaladas do Salón de Actos, Salón de Graos, Salas de Xuntas, as aulas LDA2 e LDA3 do Laboratorio de Deseño Asistido así como as asignacións temporais de espazos docentes da escola. Pódense filtrar os calendarios facendo click no triángulo invertido da dereita.