Biblioteca de materiais de construcción

A Biblioteca de Materiais é un servizo que ten por obxectivo achegar o alumnado e o profesorado da ETSA ao mundo dos materiais da construción, dada a súa gran variedade e a súa importante repercusión no proxecto arquitectónico.

Na Biblioteca de Materiais hai depositadas mostras de todo tipo de materiais e os catálogos das marcas comerciais que os fabrican, coas súas calidades, as súas características técnicas e os seus prezos.

O alumnado e o profesorado da Escola poden acceder libremente a todas as mostras e á consulta dos catálogos. Pódense retirar ata tres catálogos por persoa para a súa consulta, coa condición de que se demostre por medio do carné universitario a condición de persoa usuaria.

Esta idea innovadora xurdiu dentro do Departamento de Construcións Arquitectónicas e son os alumnos da materia de Construción 3, como parte da práctica de curso, os encargados de ir incrementando os fondos tanto de mostras como de catálogos.

Algúns alumnos voluntarios encárganse de manter aberta a Biblioteca de materiais.