Acordos da Comisión Permanente do 20 de febreiro de 2014

Acordos da Comisión Permanente do 20 de febreiro de 2014