Listaxe definitiva Mobilidade Nacional SICUE 2013.14

Achégase listaxe definitiva SICUE 203.14.

Importante que aqueles que renuncia á mesma o fagan canto antes entregando o modelo que podedes atopar: http://www.udc.es/estudantes/intercambio/sicue201314.html

NOTA: Non existe data límite para aceptación ou renuncia ás plazas na convocatoria. A aceptación enténdese salvo renuncia expresa. Segundo o proceso de relación entre as universidades, o Servizo da UDC fixou como límite o día 30 de Abril para que as renuncias alteren as listas. Calquer renuncia posterior impediría que a incorporación doutro estudante suplente, polo que se agradece que estas se fagan canto antes.