Asignación de aulas para os exames de decembro 2012 e xaneiro 2013