PFC. Asignación de Docencia Estructuras

A docencia referente ao Proxecto Fin de Carreira que se imparte desde o Departamento de Tecnoloxía da Construción axustarase ao desenvolvemento temporal que se mostra na táboa adxunta.

As revisións son voluntarias e non obrigatorias para a entrega do PFC

A atención ao alumno realizarase de acordo coas seguintes características e condicións:

  • Docencia grupal en aula gráfica
  • Non se require cita previa
  • Tomarase nota do alumno que realiza a corrección, non podendo realizar outra até pasado un mes con ningún outro profesor. Esta é a única razón pola que se anota o nome do alumno.
  • O profesor non atenderá a aqueles alumnos que teñan previsto entregar o seu PFC nun prazo inferior a 15 días.
  • O número máximo de  revisión por alumno é de tres por cada curso académico.