CONVOCADAS BOLSAS DA XUNTA PARA O CURSO 12/13

AnuncioG0164-210912-0002_gl

ORDE do 19 de setembro de 2012 pola que se convocan axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante
o curso 2012/13 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, e se
establecen as bases reguladoras.