Curso sobre efectos do vento en estruturas e edificacións

O curso de Introducción a Enxeñería do Vento: Efectos do vento en estruturas e edificacións está fundamentado en 25 anos de experiencia exclusiva e especializada no estudo dos efectos do vento en pontes, edificios e outras estruturas ao redor do mundo. Os instrutores, orixinarios de BLWTL e Western University, profesores da Universidade de Granada e Ontario Tech, farán unha introdución aos aspectos fundamentais que determinan a acción do vento en sistemas planetarios. Repasarase como as normativas avanzadas contemplan os efectos do vento e as perspectivas de futuro das mesmas. Finalmente abordaranse aspectos específicos da metodoloxía de estudo en pontes, edificios, envolventes arquitectónicas actuais e estruturas para a enerxía solar.