Presentación de temas do MUA para o curso 2024-2025

A presentación xeral do curso e os temas de cada taller para o vindeiro curso 2024-2025 poden visualizarse na páxina do Máster Universitario en Arquitectura.