Curso de código-G para impresión 3D e robots

O Curso de código-G para impresión 3D e robots con Grasshopper está dirixido a profesores, estudantes de arquitectura e outras escolas técnicas da UDC, deseño, impresión 3D, responsables de FabLab e calquera persoa relacionada co ámbito creativo e a fabricación CAD-CAM.

É imprescindible que os participantes teñan coñecementos básicos/intermedios de Grasshopper con coñecementos básicos de listas e estruturas de datos, así como experiencia básica en impresión 3D FDM.

Más información e inscricións na páxina de OFABdaETSAC.