Mesa redonda sobre habitabilidade básica

O profesor da Escola Plácido Lizancos e a arquitecta formada na Escola Lara Medín participan o día 8 de febreiro na Mesa Redonda “Estratexias para a habitabilidade básica. Cooperación para o desenvolvemento de hábitat, auga e saneamento”, organizada de 12.30 a 14.30 horas no salón de actos da Escola Técnica Superior de Camiños, Canles e Portos da Universidade da Coruña pola Fundación Vicente Ferrer coa participación de Enxeñería Sen Fronteiras.