Encontro MUA-ETSAC_MArqETSAB / Encuentro MUA-ETSAC_MArqETSAB

O vindeiro venres 12 de xaneiro vén un grupo de alumnos (20) e profesores (3) do Máster Habilitante da ETSA de Barcelona. Trátase do grupo de Rexeneración Urbana e entre os profesores estarán Félix Arranz, Julián Galindo e Jorge Perea. Celebrarase un encontro no Salón de Actos onde se expoñerán ás 12:00 h traballos en curso de ambas as escolas. Logo haberá unha posterior comida na cafetería da escola.

 

El próximo viernes 12 de enero viene un grupo de alumnos (20) y profesores (3) del Máster Habilitante de la ETSA de Barcelona. Se trata del grupo de Regeneración Urbana y entre los profesores estarán Félix Arranz, Julián Galindo y Jorge Perea. Se celebrará un encuentro en el Salón de Actos donde se expondrán a las 12:00 h trabajos en curso de ambas escuelas. Luego habrá una posterior comida en la cafetería de la escuela.