Arquitecturas + construcción industrializada

Arquitecturas + construcción industrializada
Estudio de caso: Centros Atención Integral Persoas Maiores FAO Xunta Galicia
Ana Pol+María Freixedo arquitectas de ELSA URQUIJO Arquitectos
RODIÑAS prefabricados. Ramiro Rodríguez+Daniel Hermosilla
CONFERENCIAS CONSTRUCTIVAS 8
ETSAC
aula E-2
17/11/2023 10:00h
coordina: enrique rodriguez garcia
CONSTRUCCION 3_4. Proyectos de CONSTRUCCION TFM 2023/24