Nova cápsula na web de Igualdade ETSAC

Xa está dispoñible a cápsulas número trinta e sete de igualdade que periódicamente se publican na web de igualdade da ETSAC. Nesta ocasión leva por título “La casa, ¿un espacio femenino en la arquitectura del mundo antiguo?”, e está escrita por María Josefa Loira Enríquez, doutora convidada. Consúltaa aquí!