welcome / BENVIDA / bienvenida

Dear Incoming Students, / Prezados estudantes Incoming, / Estimados estudiantes Incoming, 
Welcome to ETSAC / Benvidos á ETSAC / Bienvenidos a la ETSAC
Before classes start, we would like to invite you to a face-to-face WELCOME EVENT, next Monday at 8,15 at the Main Hall. Your attendance is important! / Antes do inicio das clases, gustarianos invitarvos a un EVENTO DE BENVIDA presencial, o vindeiro luns ás 8,15 no salón de actos. A vosa asistencia é importante! / Antes del inicio de las clases, nos gustaría invitaros a un EVENTO DE BIENVENIDA presencial, el próximo lunes a las 8,15 en el salón de actos. Vuestra asistencia es importante!
Classes will start on Monday; September 11th and you can find the schedule here. / As clases comezan o luns 11 de setembro, e podedes atopar os horarios aquí. / Las clases comienzan o 11 de septiembre, y podéis encontrar los horarios aquí.
Meanwhile, we attach here a city map that may be useful during your stay. / Mentras tanto, adxuntamos aquí un mapa da cidade que vos pode resultar útil durante a vosa estancia. / Mientras, os adjuntamos un plano de la ciudad que os puede resultar útil durante vuestra estancia.
See you on Monday / Vémonos o luns / Nos vemos el lunes,