Premios PFC/TFM e Tese Doutoral COAM 2023

A presente convocatoria dos Premios PFC/TFM e Teses Doutorais COAM ten por obxecto o recoñecemento da calidade dos Traballos Fin de Mestrado e Teses de Doutoramento presentados en calquier escola de Arquitectura durante o ano 2022.

Data límite de presentación de solucitudes: 24 de xuño 2022

Atopa toda a info aquí.