Lourizan

“Presentación dos resultados do proxecto ApS:  Lourizán, Renaturalización da Ría de Pontevedra no ámbito actualmente ocupado por Celulosas o próximo XOVES 18/5/2023  as 19:30 no TEATRO PRINCIPAL de PONTEVEDRA

Este Proxecto de Aprendizaxe e Servizo foi levado a cabo neste cuadrimestre polo alumnado e profesorado das materias de Paisaxe e Hábitat Sostible, Ordenación do Territorio e Proxecto da Paisaxe 3 da Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, en colaboración coa Asociación Pola Defensa da Ría e o Concello de Pontevedra”