Joao Mendes Ribeiro

Conferencia de João Mendes Ribeiro o día 3 de Maio as 13 horas co título “Resgatar o tempo” (Rescue of time).