Xornadas da cal

Xornadas de cal
Xoves 27 de abril, presentación técnica na ETSAC da Universidade da Coruña
Venres 28 de abril, demostracións prácticas orientadas a oficios no CIFP Someso
ESPIGA Asociación Galega para a Bioconstrución
Confirmación de asistencia en info@bioconstruyelo.com