Solicitudes de admisión no MUA

Listaxe definitiva de admitidos no MUA no segundo cuadrimestre do curso 2022-23.