Licenzas de SketchUP pro e Twinmotion

A empresa ISCAR, software de arqutiectura e a empresa TRIMBLE, veñen de facilitar licenzas adicionais do software Sketchup pro e Twinmotion para os membros da comunidad ETSAC. De non telo feito xa, podes solicitar a tua licenza cumprimentando a información dispoñible neste enlace de Dixital ETSAC (require autentificación).