II Convocatoria Formación para el empleo Arquia Social 2022

A II Convocatoria del Programa de Formación para el empleo ofrece bolsas de matrícula para promover a formación especializada de persoas que teñan recoñecida unha discapacidade e así, mellorar as súas capacidades profesionais e as súas posibilidades de inserción.

A bolsa pode financia como máximo o 80% da cuantía total aboada polo beneficiario para a formación, até un máximo de 3,000 euros por beneficiario.

Atopa toda a info aquí.