Diálogos a través do Atlántico

Presentación de máis de 30 diálogos por videoconferencia con arquitectas que desenvolven a súa actividade en diversos campos: deseño, arte, urbanismo, paisaxe, teoría, educación, investigación, construción, instalacións, traballo institucional, traballo humanitario… O proxecto é froito dunha colaboración entre María Sieira en Nova York e Myriam Goluboff Scheps na Coruña. Estos diálogos informais capturan as reflexións sobre a arquitectura en diversas etapas do desenvolvemento profesional. En conxunto constitúen unha mostra del potencial da nosa disciplina nun mundo cada vez máis complexo.