Retirada de maquetas e outros materiais

Para realizar operacións de mantemento e limpeza do edificio principal da ETSAC solicitase de todo o alumnado a recollida das súas maquetas ou outros materiais depositados no edificio.
Todo esto realizarase antes do 24 de xullo.