Baleirado de Taquillas

Para realizar operacións de mantemento e organización do edificio solicitase do alumnado da ETSAC que antes do 24 de xullo proximo proceda ao baleirado das súas taquillas.

A partir desa data as taquillas serán abertas polo equipo de mantemento da ETSAC e baleiradas.
Os materiais que non tivesen sido retirados serán acopiados en depósito na ETSAC.