XI Meeting Point Lignum

Durante os días 27 e 28 de abril terá lugar o XI Meeting Point Lignum, encontros online de innovación en madeira. Haberá dúas conexión por días, ás 12,00 e ás 16,00 h a través da plataforma meetingpointlignum.com. Os poñentes son Seara Peleteiro Arquitectos, Fuertes Penedo Arquitectos, Prieto+Patiño Arquitectos e Flu-or Arquitectura.