Clinica de Casas – Ucraína

Lanzamento da iniciativa Clinica de Casas – Ucraína, desenvolta entre a ETSAC e o Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG).
Esta iniciativa ofrece o servizo de arquitectura a persoas, colectivos e administracións que en Galicia reciben persoas refuxiadas e que queren brindarlles espazos nas mellores condicións de habitabilidade. O servizo ofrécese por estudantes de arquitectura xunto con profesionais da arquitectura colexiados e colexiadas actuando en réxime de voluntariado.
Se precisas asistencia ou se podes colaborar encontrarás na web o teu espazo.