Formularios TFG

Formularios para o desenrolo e entrega do PFC que deben enviarse una vez cubiertos a subdireccion.xefaturadeestudos.etsac@udc.gal

Compromiso de tutela

TFG Formulario 1 Compromiso de Tutela

Comunicación de título definitivo

TFG Formulario 2 Comunicación de título definitivo

Autorización de deposito

TFG Formulario 3 Autorización depósito RUC