Convocatoria de defensa de TFM – MUA

Lugar: salón de Actos da ETSAC e plataforma Teams.
Data: mércores 26 de xaneiro de 2022, 9,15 h.
Atopa o documento de organización aquí.