VIII Joint Graduate Design Project ETSAC-China: chamada a participantes

VIII Joint Graduate Design Project ETSAC-China: chamada a participantes

Chamada a participantes para a oitava edición do Joint Graduate Design Project entre as escolas de arquitectura de Hohhot IMUT e Harbin HIT (China) e a ETSAC (Galicia-España).

O Joint 2021 celebrarase na China e na Coruña, en marzo de 2022 (A Coruña) e xuño de 2022 (China).
Esta convocatoria está dirixida ao alumnado da UDC da materia Proxectos 9 de quinto curso da ETSAC. O profesor Jesús Irisarri será o titor académico deste grupo. O traballo desenvolverase durante o segundo semestre do curso 2021-2022. O alumnado solicitante será baremado segundo as súas puntuacións académicas nas materias de proxectos co obxecto de seleccionar un grupo máximo de 12 estudantes.

Presentación de solicitudes farase enviando un correo á secretaría de direción da escola (secretaria.direccion.etsac@udc.es) manifestando o interese en participar no Joint VIII.

Data límite de presentación das solicitudes: luns 13 de decembro de 2021, ás 14:30h.

 

VIII Joint Graduate Design Project ETSAC-China: call for participants

Call for participation in the VII Joint Graduate Design Project between the Universities of Hohhot IMUT, Harbin HIT (China) and ETSAC (Galicia-Spain).

The VII Joint will take place in China and in A Coruña, in March 2022 (A Coruña) and in June 2022 (China).
This call is addressed to fifth year students enrolled in Project 9 course, UDC School of Architecture. Professor Jesús Irisarri is the academic tutor of this group of students. The work will be developed during the 2022 Spring Semester. The group of students will be 12 maximum so applicant students will be graded according to their Project courses marks.

Please submit your application sending an email to secretaria.direccion.etsac@udc.es.

Deadline for submissions: Monday, December 13th 2021, 2:30 pm.