O mundo rural era verde, veu unha cabra e comeuno

Peche do ciclo: “O medio rural: un territorio organizado en proceso de transformación”.
” O mundo rural era verde, veu unha cabra e comeuno”. Palestra de Álvaro Domingues, professor da faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.
 
Xoves 25 de novembro. 12:30h. Entrada libre.
Salón de actos. Escola de Arquitectura