Obradoiros de aprendizaxe-servizo “Dereito á cidade”

Convocatoria dos obradoiros de aprendizaxe-servizo “Dereito á cidade”

Organizados polo colectivo Clinica das Casas co apoio da Oficina de Cooperación e Volunatriado da UDC, centraranse no coñecemento e a reflexión desde unha dimensión de dereitos como o de vivenda e o da cidade dun caso de estudo cercano: o barrio das Atochas-Monte Alto da Coruña, da man de profesorado, veciñanza e persoas expertas.
Desenvolvemnto presencial, previa inscrición en clinicacasasgal@gmail.com
Entregarase diploma de 30 horas de formación da OCV-UDC.
Atopa toda a info aquí.