Convocatoria do curso de verán “Formal methods in Architecture and Urbanism (SCAVA)”

A International Summer School da UDC dedica un dos seus curso deste verán ás en ferramentas gráficas dixitais avanzadas para a arquitectura.
O curso ‘Formal methods in Architecture and Urbanism (SCAVA)’ é un espazo organizado desde a materia Análise Arquitectónica da ETSAC co apoio da Escola Superior Artística do Porto e do ISCTE e da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, para traballar con diferentes softwares de análise da arquitectura.
O curso celebrarase na segunda quincena de xullo na UDC e consta de 4,5 ECTS. Desenvolverase en Inglés.
Enlace a vídeo presentación do curso aquí.
Temario, inscrición e outros pormenores na páxina da International Summer School aquí.