SEMANA ABERTA UIA 2021 RIO

Do luns 19 ao a 22 de abril van correr unha batería de debates e conferencias desta celebración global da arquitectura, que asediada pola pandemia será en boa medida Online.
As actividades desta semana aberta serán ademais gratuítas.

Celébrase a DIVERSIDADE e a MISTURA dun planeta que alén de riscos uniformes e xenéricos declinan nunha multiplicidade de formas, escalas, tempos, ritmos e prácticas políticas e sociais. Temas que se converten en desafíos antropolóxicos, políticos, sociais, económicos, temporais e profesionais.

Atopa o enlace á web aquí.