Avaliación das materias do primeiro cuadrimestre

Comeza a avaliación docente das materias do primeiro cuadrimestre do presente curso académico.
Estará aberta durante todo o mes, ata o domingo 28 de febreiro.
Enlace a la plataforma de avaliación.