Lei de Arquitectura de Galicia

Ante as premuras da Lei de Arquitectura de Galicia e tendo en conta que a Escola debe ser un espacio de confluencia e debate abrimos desde aquí  un espacio para poder comunicar pensamentos e inquedanzas. Imos ir enlazando aquelas comunicacions que nos cheguen e seguiremos actualizando este espacio conforme recibamos ou se produzan novas aportacións.

20210104.achegas_da_etsac