Webinar-diálogo sobre a importancia da biofilia

Xoves, 3 de decembro de 2020, ás 16:30 horas
O Clúster dá Madeira e ou Deseño de Galicia e o Clúster Saúde de Galicia organiza unha mesa de diálogo virtual entre profesionais da arquitectura, a saúde e o paisajismo para abordar a importancia que ten a biofilia para a saúde e o benestar físico e emocional das persoas. O contacto coa natureza é vital para conseguir equilibrar mente e corpo. No marco desta mesa de diálogo presentarase os manual “Lugares públicos de estancia con carácter biofílico”, obra de doutóraa arquitecta Inés Pernas e froito da colaboración técnica entre investigadores da Universidade dá Coruña e a empresa Galopín Playgrounds.

Jueves, 3 de diciembre de 2020, a las 16:30 horas

El Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia y el Cluster Saúde de Galicia organiza  una mesa de diálogo virtual entre profesionales de la
arquitectura, la salud y el paisajismo para abordar la importancia que tiene la biofilia para la salud y el bienestar físico y emocional de las personas. El contacto con la naturaleza es vital para conseguir equilibrar mente y cuerpo.
En el marco de esta mesa de diálogo se presentará el manual “Lugares públicos de estancia con carácter biofílico”, obra de la doctora arquitecta Inés Pernas y fruto de la colaboración técnica entre investigadores de la Universidad da Coruña y la empresa Galopín Playgrounds.

Programa de la jornada. 

Inscripción a través de este enlace