Conversa coa Oficina para a Igualdade de Xénero

Conversa coa Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña o xoves 3 de decembro de 2020 as  13:00h sobre:

-A Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña

-O II Plan de Igualdade da Universidade da Coruña.

-O protocolo de actuación fronte ao acoso sexual da Universidade da Coruña

enlace a través de Teams