Noticias da Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) da UDC 

En cumprimento do II Plan de Igualdade da UDC (https://www.udc.es/export/sites/udc/oficinaigualdade/_galeria_down/documentos/II-PLAN-UDC_2019_2022.pdf_2063069294.pdf) informamos da existencia desta oficina, cuxos servizos, actividades e outros moitos contidos poden consultarse neste seu enlace https://www.udc.es/oficinaigualdade/