Convocatoria dos Premios Fin de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia

Convocados os Premios Fin de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia
Está dirixido ao estudantado que teña cursado integramente os estudos da titulación universitaria pola que opta ao premio nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
ATENCION: O prazo de presentación de solicitudes por parte do alumnado remata o 28/09/2020