Formulario de solicitude de cambio de grupo | Plazo único

Enlace al formulario de solicitude de cambio de grupo.
Só se admitirán solicitudes que se axusten ao establecido na norma que regula o réxime de dedicación ao estudo de estudantes de grao da Universidade da Coruña. Prazo: 15.09.2020 ás 23:00