IX Encontros Online de Innovación en Madeira

IX Encontros Online de Innovación en Madeira
Meeting Point Lignum

29 e 30 de xulio
A través de webinars, os profesionais podrán compartir as suas experiencias en construcción sostible e uso da madeira. En esta edición poráse especial atención nas construcciones realizadas baixo a conciencia real dos beneficios da madeira no entorno que se habita, así como os beneficios que representa para a saude e o bienestar das persoas. O punto de encontro será a través do portal www.meetingpointlignum.com.

29 e 30 de julio

A través de webinars, los profesionales podrán compartir las suas experiencias en construcción sostenible y uso de la madera. En esta edición poráse especial atención en las construcciones realizadas bajo la conciencia real de los beneficios de la madera en el entorno que se habita, así como los beneficios que representa para la saude y el bienestar de las personas. El punto de encuentro será a través del portal

Máis información.