Interrupción de suministro eléctrico por mantemento

Por causa dos labores periódicos de mantemento en centros de transformación e grupos electrógenos, infórmase de que se producirán os seguintes cortes de subministración, afectando os edificios indicados:

Escola Técnica Superior de Arquitectura:  venres 31 de xullo

Edificio de departamentos: luns 3 de agosto.

Ditas operacións comezarán sobre as 11 da mañá, e terán unha duración estimada de 2 horas. Recoméndase encarecidamente desconectar previamente da rede os equipos de electrónica sensible por se durante as citadas tarefas producísese algún pico de tensión.